Interfoni i video-interfoni

Ulaz (prolaz) mora biti prethodno pripremljen (električna ili magnetna brava, automat za vrata,fiksni rukohvati itd.….)

Osnovna namjena im je kontrola onih koji žele da se predstave. Masovno se koriste u kućama, vilama, stambenim i poslovnim objektima. Sa ovim sistemom mogu se kontrolisati tri ulaza i moguće je postaviti pet monitora.Sa svakog monitora moguće je pomjerati bilo koju kameru gore-dole. Pritiskom na pozivni taster na spoljnoj jedinici na monitoru se trenutno dobija signal. Dok je slušalica monitora spuštena nije uspostavljena audio veza sa spoljašnjom jedinicom. Na monitoru se vidi koji ulaz je upitanju i pritiskom na taster otvaraju se samo ta vrata. Moguće je snimanje fotografije stranke sa bilo kog ulaza na posebnom uređaju koji se postavlja odmah pored master monitora sa datumom i vremenom.

Ovi sistemi se lahko integrišu u sistem tehničke zaštite. Za velike poslovne sisteme se projektuju video interfonski sistemi koji koriste strukturni kablovski sistem (tako postaju dio LAN, WAN mreže).