Funkcija sistema video nadzora je obezbjeđivanje informacija korisniku, najčešće fizičkom obezbjeđenju određenog objekta radi adekvatne reakcije, kao i arhiviranje informacija radi neke naknadne istrage.
Prilikom projektovanja sistema treba uzeti u obzir specificnost objekta, položaj, njegovu namjenu itd.

Sistem video nadzora se sastoji iz:

  • potrebnog broja spoljašnjih i/ili unutrašnjih kamera, zavisno od geometrije objekta, mogućih prilaza objektu, rasporeda prostorija koje treba nadgledati,
  • odgovarajućih objektiva, sa ručnim ili automatskim podešavanjem otvora blende,
  • centralnih uređaja, koji slue za obradu slika dobijenih od strana kamera, i prosleđivanje do monitora
  • monitora

Kamere

Kamere mogu biti crno bijele ili kolor. Pravilnim izborom kvaliteta kamere obezbjeđuje se i kvalitet video signala. Kamere imaju različitu rezoluciju snimanja, osetljivost na svijetlost, širinu ugla snimanja, mogu biti pokretne i fiksne, sa zumom i bez. Pored običnih kamera kojima je neophodna određena količina svijetlosti da bi pružile kvalitetan video signal, postoje day/night kamere, koje preko dana rade kao i obična kolor kamera, a kada nivo osvijetljenja padne ispod minimuma, automatski se prebacuju u crno bijeli režim rada.
Opremljene su infracrvenim diodama koje smanjenjem svijetlosti pojačavaju intenzitet emitovanja infra crvenih zraka. Za pokretanje i zumiranje kamera koristi se PTZ pantilt-zum kamere kojima se upravlja preko upravljačke konzole, ili softwareskim putem, ako se radi o network kamerama.

Ostale komponente sistema

Video signal se od kamera dovodi do mjesta za nadzor i snimanje žičanim ili bežičnim putem. U zavisnosti potreba krajnjeg korisnika, broja kamera, načina snimanja centralni uređaj za nadzor ili snimanje može biti:

  • Automatski sekvencijalni svičer koji omogućuje naizmjenično gledanje slike sa kamera na monitoru, sa mogućnošću podešavanja koliko vremena će svaka od slika biti prisutna na monitoru. Dakle, u jednom trenutku je moguće gledati sliku samo sa jedne kamere na monitoru ili televizoru.
  • Quad svičer je uređaj koji omogućuje praćenje situacije sa 3 kamere istovremeno na jednom monitoru – slika na monitoru je podijeljena na 3 dijela. Pored toga, moguće je gledati i bilo koju od slika preko cijelog ekrana, kao i automatsku sekvencu kamera, nekoliko sekundi gledate sliku sa jedne kamere, zatim sa druge i tako redom za sve kamere u sekvenci.
  • Multiplekser je složeniji uređaj koji omogućuje gledanje slike sa maksimalno 16 kamera istovremeno, kao i podjednako ravnopravno snimanje slike sa svih kamera u sistemu, bez obzira koju sliku korisnik gleda na monitoru! Prilikom pregleda snimljenog materijala korisnik takođe ima mogućnost izbora – može da gleda bilo koju sliku preko cijelog ekrana ili može da gleda istovremeno slike sa više kamera koje pripadaju izabranoj grupi. U slučaju postojanja većeg broja kamera od 16 na objektu, instalira se više multipleksera ili se instalira matrix svičer uređaj koji može da prihvati veliki broj kamera.
  • Video kartica za računar sa pratećim softwareom i ulazom od 4 do 16 kamera gdje je objedinjena sva uloga centralnog uređaja za pregled, biranje kamera, snimanja itd. Snimanje se vrši direktno na Vaš računar sa mogućnošcu selektovanja dijela polja koje kamera gleda da prilikom nastanka promjene na tom polju program otpočinje snimanje i završi u intervalu koji ste mu zadali. Time je olakšan i ubrzan pregled snimljenog materijala jer su snimljeni aktivni događaji, ako se ništa ne događa u posmatranom objektu neće biti ni arhivirano na hard disku zbog nepotrebnog zauzimanja prostora. Moguća je kontrola i pregled putem računarske mreže ili modemskim pristupom.